ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ 
tekmanshop.com.ua

Ці ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ tekmanshop.com.ua (надалі - Правила) розроблені відповідно до статей 11, 641, 642, 646, 698-711 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію» та регулюють взаємовідносини між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКМАН» (далі по тексту – «Товариство»), як адміністратором сайту tekmanshop.com.ua та будь-якою фізичною особою (далі по тексту – Користувач) щодо користування сайтом tekmanshop.com.ua.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо контекст не потребує іншого, нижченаведені терміни мають наступне значення:

Товариство – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКМАН» (ТОВ «ТЕКМАН»), код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 43374186, місцезнаходження: 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, будинок 30. Після прийняття (акцепту) пропозиції Товариства виступає Продавцем.
«Товариство» - фахівці, що підтримують зв’язок з Користувачами за допомогою «гарячої» лінії 0 800 33 21 23
.
«Сайт» – сайт Товариства, на якому розміщена інформація про товари, роботи, послуги, умови їх придбання, оплати, доставки, акції, заходи рекламного та маркетингового характеру, інша загальна інформація, інша інформація, що є обов’язковою, в графічному та/або текстовому викладенні, адресована невизначеному колу осіб, на підставі якої будь-яка особа може здійснити свідомий вибір та звернутися до Товариства з офертою про укладення роздрібного договору купівлі-продажу товарів на умовах, викладених в даних Правилах.
«Користувач» – повнолітня, дієздатна фізична особа, що зайшла на Сайт та продовжує користуватися ним на умовах, визначених в цих Правилах.
«Оферта» – вибір Користувачем від однієї позиції із переліку товарів/робіт/послуг, розміщених на Сайті, шляхом додавання обраного товару в «кошик», подальшого введення інформації, необхідної для оформлення замовлення, та натискання кнопки «оформити замовлення» (далі також - оформлення замовлення).
«Товар» - Електроінструмент, Ручний/Витратний інструмент, Верстати, Складська техніка інформація про які розміщена на Сайті.
«Робота/послуга» - роботи/послуги, що зазвичай споживаються в момент їх виконання чи надання, інформація про які розміщена на Сайті.
«Авторизація» - отримання Товариством даних, в тому числі персональних, Користувача під час відвідування Сайту та/або в процесі направлення оферти (оформлення замовлення). Сторони використовують одноразовий ідентифікатор для підпису правочину. Авторизація під час знаходження на Сайті здійснюється Користувачем за бажанням. Авторизація під час оформлення замовлення є обов’язковою.
«Верифікація Користувача» - встановлення (підтвердження) Товариством відповідності особи Користувача у його присутності отриманим на Сайті ідентифікаційним даним.
«Законодавство» – чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, які пов'язані з виконанням та/або які випливають з виконання описаних в цих Правилах зобов´язань.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. Залишаючись на Сайті, Користувач приймає умови та порядок направлення оферти Товариству (оформлення замовлення) і акцептування Товариством оферти, а також надає Товариству згоду на обробку наданих ним персональних даних та інших відомостей, які вважає за необхідне надати, або які є обов’язковими для надання за Законодавством, а також приймає умови відповідальності за недобросовісне використання Сайту.

2.2. Товариство попереджає, що Користувач - фізична особа для нього є завжди такою, що має дієздатність та є повнолітньою. Оцінка повноліття та дієздатності є завжди суб’єктивною. Товариство не вимагає надання документів, що підтверджують відсутність дієздатності або досягнення фізичною особою 18 років. Цивільне законодавство дозволяє укладати правочини щодо придбання товарів для дрібного побуту. Для уникнення ситуацій, коли неповнолітня або недієздатна особа користується Сайтом, оформлює замовлення, направляє оферту на умовах, викладених в цих Правилах, та в майбутньому, її законний представник заперечує такі операції, Товариство вважає за необхідне попередити, що для нього такі операції будуть вважатися вчиненими особою без будь-яких обмежень, тобто законні представники мають самостійно забезпечити такі дії, які будуть достатніми для запобігання вчинення неповнолітніми/недієздатними/обмежено дієздатними особами дій, що описані вище.

2.3. Товариством презюмується, що всі дії, вчинені особою на Сайті, в тому числі направлена оферта, мають на меті укладення договору купівлі-продажу товарів, робіт, послуг для цілей, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю і, відповідно, в подальшому така особа не має права вимагати надання їй будь-яких документів, надання яких не передбачено для фізичної особи. За зверненням юридичної особи або фізичної особи-підприємця укладається окремий договір поставки (в тому числі у спрощений спосіб) із оформленням всіх первинних документів та можливістю здійснення розрахунків за допомогою платіжних доручень. Порядок укладення таких договорів регулюється господарським законодавством України.

2.4. Товариство повідомляє, що опис товарів, розміщений на Сайті, в тому числі ціни, позначені на Cайті, можуть змінюватись. Остаточною є ціна, вказана в акцепті Товариства, направленому у відповідь на оферту Користувача (підтвердження замовлення). Будь-яка інформація про товар, що міститься на Сайті, розміщена, у тому числі, на підставі технічної та іншої інформації, наданої виробником товару. У випадку виявлення розбіжностей в інформації, зазначеній на Сайті та в документах виробника, Користувач має керуватися даними документів виробника товарів. Товариство має право в будь-який час вносити зміни в інформацію, розміщену на Сайті, без попереднього повідомлення Користувачів.

2.5. Товариство повідомляє Користувача, що вибір та користування товаром є відповідальною дією. Користувач має впевнитись, що всі вимоги щодо експлуатації товару ним дотримано.

2.6. Користувач несе відповідальність за достовірність вказаної при направленні оферти (оформленні замовлення) інформації. При цьому Користувач автоматично надає свою згоду Товариству на обробку своїх персональних даних, які додатково стали або стануть відомими Товариству в результаті прийняття (акцепту) оферти Користувача. Обробка включає, але не обмежується зазначеним: збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (включаючи передачу), знеособлення, знищення персональних даних, з метою ведення бази персональних даних покупців, у тому числі Товариство отримує право здійснювати опитування Користувача через засоби зв’язку, надані Товариству або відомі Товариству, стосовно якості товарів/робіт/послуг, запрошення до участі у рекламних та маркетингових заходах, здійснювати інформування Користувача через засоби зв’язку Користувача, надані Товариству або відомі Товариству, щодо результатів розгляду його звернень, повідомлення щодо акцій, пропозицій, рекламних матеріалів, діяльності Товариства. Користувач погоджується, що Товариство не має отримувати жодної додаткової згоди Користувача для передачі персональних даних Користувача, будь-які інші форми отримання згоди Користувача не передбачаються. Користувач має право в будь-який час відмовитися від розсилок (реклами, маркетингових повідомлень), повідомивши про це на гарячу лінію Товариства за телефонами: безкоштовно по Україні 0 800 33 21 23 зі стаціонарних та мобільних телефонів або відписавшись від розсилки шляхом направлення у позначеному місті електронного повідомлення зворотного листа з власної адреси електронної пошти. Користувач має право відмовитись від згоди на обробку персональних даних, проте, розуміє, що Товариство буде зберігати таку інформацію в рамках податкового та іншого застосовного законодавства.

2.7. Товариство не проводить верифікацію даних (інформації), наданих Користувачем під час авторизації на Сайті. Вся інформація, надана Користувачем під час авторизації на Сайті, приймається Товариством без будь-якої додаткової перевірки та є підставою для оформлення документів, необхідних в ході акцепту оферти.

2.8. Текст цих правил є об’єктом авторських прав, майнові права на який належать Товариству та охороняються згідно з Законодавством.

2.9. Товариство використовує (cookies) куки, щоб забезпечити надання максимально повної інформації, щоб Користувачі отримали найкращий досвід на Сайті. Якщо Користувач продовжує користуватись Сайтом, це означає його згоду на використання куків (cookies) та отримання Товариством всіх файлів cookie, та можливість надсилати Користувачу найсвіжішу інформацію про найактуальніші пропозиції та акції. Користувач в будь-який час може відмовитись від розсилки або заборонити використовувати куки шляхом персональних налаштувань свого пристрою, за допомогою якого він здійснює користування Сайтом.

2.10. Використання Сайту для перегляду товарів/робіт/послуг, а також для оформлення замовлення є для Користувача безоплатним. Умови доступу до Мережі Інтернет регулюються окремим договором між Користувачем та його Інтернет-провайдером без втручання Товариства.

2.11. Сайт та сервіси, що надаються Сайтом, можуть бути тимчасово частково або повністю недоступними з причин проведення профілактичних, регламентних, інших технічних робіт. Технічна служба Товариства має право без попередження Користувача проводити необхідні профілактичні, регламентні та інші технічні роботи.

2.12. Товариство залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в ці Правила з попередньою публікацією його на Сайті.

2.13. Визнання судом недійсними окремих положень цих Правил не призводить до недійсності цих Правил в цілому.

2.14. На Сайті є інші договори (правила), що регулюють окремі взаємовідносини (наприклад, але не обмежуючись, страхування, доставка (перевезення), передзамовлення, встановлення та монтаж товарів, вивезення вживаних товарів, міна тощо). В такому випадку умови таких інших договорів застосовуються додатково до цих Правил.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ

3.1. Інформація про товари/роботи/послуги, розміщена на Сайті, є запрошенням робити пропозиції укласти договір щодо придбання товарі/робіт/послуг та не є офертою Товариства, оскільки асортимент та характеристики товарів/робіт/послуг можуть змінюватись, товар може бути знятий з виробництва, товар може бути реалізовано без залишків, на товар може бути проведена переоцінка як в бік зменшення, так і в бік збільшення, щодо товарів/робіт/послуг можуть бути застосовані будь-які акції, розпродажі тощо.

3.2. Користувач після ознайомлення з розміщеною на Сайті інформацією має право зробити Товариству пропозицію укласти договір (оферту) шляхом заповнення замовлення на Сайті. Оформлення замовлення вважається офертою Користувача Товариству на придбання товару/робіт/послуг на умовах, зазначених у відповідному замовленні.

3.3. Направлення Користувачем оферти, як це описано в п.3.2. цих Правил, є підтвердженням того, що він ознайомився з описом обраних товарів/робіт/послуг, їх технічними характеристиками та умовами надання; це є також підтвердженням того, що обраний товар/робота/послуга повністю відповідають меті їх придбання; Користувач самостійно несе відповідальність за свідомий вибір товарів/робіт/послуг згідно з цими Правилами.

3.4. Прийняттям оферти Користувача (акцептом) є вчинення Товариством дій відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантаження товарів, надання послуг, виконання робіт), що засвідчують бажання Товариства укласти відповідний договір.

3.5. Товариство має право запропонувати Користувачу придбати товари/роботи/послуги на інших умовах, ніж вказані в оферті Користувача. В такому випадку така пропозиція Товариства вважається зустрічною офертою, яка може бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти Товариства вважається отримання Користувачем товару/робіт/послуг на умовах, передбачених зустрічною офертою. Товариство має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Користувачем.

3.6. Користувач має право на підтвердження свого наміру вважати себе зобов’язаним за направленою офертою у разі її прийняття Товариством здійснити перерахування коштів в розмірі ціни товарів/робіт/послуг, що вказані в оферті. У випадку акцепту Товариством оферти, як це передбачено умовами цих Правил, перераховані грошові кошти вважаються оплатою Користувача за товар/роботи/послуги. У випадку незгоди Товариства з прийняттям оферти перераховані Користувачем грошові кошти підлягають поверненню Товариством Користувачу.

3.7. Умови укладених договорів придбання товарі/робіт/послуг регулюються нормами Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів».

3.8. Умови обміну та повернення товарів/робіт/послуг є загальноприйнятими та регулюються нормами діючого законодавства про захист прав споживачів. Окремі товари не підлягають поверненню та обміну відповідно до правил Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів». 

4. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

4.1 Товариство та Користувач не несуть відповідальності за невиконання будь-якого з положень, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, що дійсно знаходяться поза їх контролем, що носять непередбачений і невідворотний характер.

4.2 До форс-мажорних обставин належать, зокрема, але не виключно, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), оголошення воєнного стану або надзвичайних ситуацій, проведення антитерористичних операцій (як оголошених, так і неоголошених), епідемії, епізоотії, введення повного чи обмеженого карантину, режиму надзвичайної ситуації, надзвичайного стану, введення локдаунів, заборон чи обмеження здійснення певних видів господарської діяльності, заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіл, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання прийнятих зобов’язань.

4.3 Особа, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу сторону.

5. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Матеріали та послуги цього сайту надаються «як є» без жодних гарантій. Товариство не гарантує точності та повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на цьому Сайті. Товариство в будь-який час без повідомлення може вносити зміни до матеріалів і послуг, що надаються на цьому Сайті, а також до згаданих у них продуктів і цін. У разі, якщо матеріали та послуги на цьому Сайті застаріють, Товариство не зобов'язане оновлювати їх. Товариство за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.

6. КОНКУРСИ І РОЗІГРАШІ У СОЦМЕРЕЖАХ

Ми проводимо конкурси і розіграші на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube, інші. Переможців визначаємо відповідно до правил кожного конкретного конкурсу. Результати публікуємо у мережі, де проводився розіграш.

Участь у конкурсі можуть брати лише громадяни України віком від 14 років. Усі учасники зобов'язані виконати всі умови конкурсу. Особиста стрічка публікацій і сторінка учасника розіграшу мають бути відкритими.

Щоб зберегти право на приз, переможцеві слід зв'язатися з адміністрацією сторінки протягом місяця та вказати свої дані. Щоб оформити призи відповідно до законодавства, у деяких конкурсах нам потрібен реєстраційний номер облікової картки платника податків. Детальніше – в розділі Правила проведення конкурсів в соціальних мережах.

Поділитися
Ваш кошик
Підсумок
Знижка
Всього до сплати
Відповісти
Поставити питання
Відповісти
Обрати місто